Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus: Prokurent Drukuj Email
Dodany przez karolina95   
wtorek, 24 maja 2016 14:01

Proszę o pomoc z pytaniami

Jan K. jest prokurentem ABC sp. z o.o., zajmuj
ącej się nawiązywaniem kontaktów handlowych i dystrybucją części samochodowych. Prokura została ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powołując na prokurenta Jana K., zarząd spółki zastrzegł, że nie jest on umocowany do zawierania wszystkich umów w imieniu spółki a jedynie tych dotyczących zakupów wyposażenia nieruchomości należących do spółki. Pozostały zakres umocowania zgodny był z ustalonym przez ustawodawcę. W okresie letnim Jan K. wyjechał na wakacje a funkcję prokurenta przekazał swojemu synowi Andrzejowi K. gdyż darzył go zaufaniem. Andrzej K. zawarł w tym czasie w imieniu spółki umowę na dostawę opon zimowych do samochodów, przekazanych do dyspozycji przedstawicieli handlowych niniejszej spółki. Po powrocie z wakacji Jan K. zauroczony miejscem odpoczynku postanowił zbyć jedną z nieruchomości należących do spółki a następnie zakupić w jej imieniu nieruchomość w nadmorskim kurorcie. Rozpoczął już wstępne rozmowy z właścicielem konkretnej nieruchomości i zamierza podpisać umowę, cena jest bardzo atrakcyjna i jest przekonany, że prezesowi spółki pomysł bardzo się spodoba.

  1. Czy zastrzeżenie dotyczące zakresu prokury jest skuteczne? Dlaczego?

  2. Czy Jan K. może przekazać prokurę swojemu synowi? Dlaczego?

  3. Czy Jan K. w przedstawionym stanie faktycznym może zbyć nieruchomość należącą do

    spółki? Dlaczego?

 
Kazus: Uznanie za zmarłego Drukuj Email
Dodany przez psychodelizm   
wtorek, 17 maja 2016 19:49

46 letni janusz i jego 19 letni syn stefan plywali jachtem po baltyku. 10.07.1987r. droga radiowa powiadomili rodzine ze powroca za 2 dni do domu. Kiedy 12.07.1987r. jacht nie zawinal do portu, zaniepokojona zona Janusza powaidomila jednostke ratownicza, ktora podjela poszukiwania. Po paru dniach kolo rozewia morze wyrzucilo szczatki jachtu. Ustalono takz ze okolo godziny 2 w nocy 11 lipca 1987r. doszlo do zderzenia tankowca z jachtem odpowiadajacym opisowi zaginionej jednostki. Kiedy Janusz i Stefan moga zostac uznani za zmarlych?

wg art.30pkt1 janusz moze zostac uznany za zmarlego po 6 miesiacach, a co z synem? w czasie katastrofy mial 19 lat a wg przepisu art.29pkt2 kc uznanie za zmarlego nie moze nastapic przed koncem roku kalendarzowego w ktorym zaginiony ukonczylby lat 23.

sugerowac sie wlasnie tym przepisem czy moze przepisem z art. 32 Jezeli kilka osob utracilo zycie podczas grozacego im niebezpieczenstwa domniemywa sie ze zmarly jednoczesnie?

 
Kazus: Współwłasność a hipoteka - zakaz sprzedaży udziału Drukuj Email
Dodany przez darios94   
środa, 04 maja 2016 22:04

Nieruchomość stanowi współwłasność Jarka i Lecha w udziale 1/2. Lech obciążył swój udział hipoteką na zabezpieczenie kredytu przez Edgara. LEch zamierza sprzedać swój udział Jarkowi. Wierzyciel Marian wystąpił do sądu o orzeczenie zakazujące sprzedaży udziałów do czasu zapłaty wierzytelności zabezpieczającej hipotekę. Ponadto w celu realizacji swojej wierzytelności pozwał Lecha i Edgara, domagając się zapłaty dłużnej kwoty.

 
Kazus: Przedawnienie wobec osoby przystępującej do długu Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:42

a

 
Kazus: Zarzuty wobec nabywcy długu Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:28

a

 
Kazus: Zapłata ceny przez dłużnika kupującego Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:19

a

 
Kazus: Przysąpienie do długu czy skuteczne Drukuj Email
Dodany przez rin_dj   
środa, 20 kwietnia 2016 22:11

a

 
Kazus: Ślub z nieboszczykiem, czy możliwe? Drukuj Email
Dodany przez moniamaadzia12   
poniedziałek, 18 kwietnia 2016 09:14

Marek B., ciężko chory na nowotwór mózgu, postanowił, że zawrze związek małżeński z Martą S. Termin zawarcia związku małżeńskiego wyznaczono na 13 marca 2015 r. 1 lutego 2015 r. Marek B. powziął wiadomość, że na początku marca będzie musiał wyjechać na operację do szpitala specjalistycznego w Berlinie. W związku z tym 3 wystąpił do sądu o udzielenie zgody na zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika w osobie Marzeny B. 15 lutego 2015 r. zezwolenie zostało udzielone i w przeddzień wyjazdu, tj. 1 marca 2015 r., Marek B. udzielił Marzenie B. pełnomocnictwa na piśmie z notarialnie poświadczonym podpisem i wskazał w nim, że małżeństwo ma być zawarte z Martą S. 12 marca 2015 r. o godz. 22 Marek B. zmarł. O jego śmierci nie powiadomiono jednak w tym dniu krewnych zmarłego ani Marty S. 13 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w K. zostało złożone przez Martę S. oraz pełnomocnika Marka B. - Marzenę B. - oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. O godz. 10.00 Martą S. została poinformowana o śmierci Marka B. Pytania: 1. Czy śmierć Marka B. spowodowała wygaśnięcie pełnomocnictwa? 2. Czy doszło do zawarcia związku małżeńskiego?

 
Kazus: Umowa o współpracę - analiza Drukuj Email
Dodany przez cristoforo   
niedziela, 03 kwietnia 2016 19:22

Zamierzacie panstwo zawrzec umowe ze znana firma ELTROLAS ktorej do tej pory sprzedawiscie rozne towary i wspolpraca ukladala sie dosc dobrze . Obecnie otrzymaliscie oferte od tej firmy na sprzedaz przez nich linii technologicznej i nakladek zelaznych. Nakladki beda panstwu potrzebne tylko pod warunkiem sformalizowanej umowy na zakup linii technologicznej
1. czy widzicie panstwo jakies bledy w projekcie umowy przygotowanym przez sprzedajacego, co trzeba koniecznie zmienic co warto negocjowac , co mozna zaakceptowac
2. ktore zapisy sa korzystne dla kupujacego
3. prosze w pkt wypisac wszystkie niedokladnosci umowy.
4.czy prysluguja uprawnienia z rekojmi
UMOWA SPRZEDAZY
zawarta w dn 25/3/1999pomiedzy spolka akcyjna ELKTROLAS  z siedziba w Olsztynie przy ulicy czarnoziemu 12 reprezentowana przez KIEROWNIKA DZIALU POZYSKIWANIA KLIENTA  Jana Balona zwana dalej sprzedajacym a elekrocieplownia Sieksa SA reprezentowana przez czlonkow zarzadu Jana Kowalskiegoi Piotra Wolskiego zwana dalej kupujacym
1. Sprzedajacy zobow. sie dostarczyc kupujacemu 50.000 szt nakladek zelaznych o symbolu GC 1510 w ter. 25/7/1999
2. sprzedajacy zobow. sie dostarczyc sprzedajacemu linie technologiczna do produkcji ciepla  terminie do 25/7/1999
3.Cena sprzedazy towarow okreslonych w pkt 1niniejszej umowy wynosi 50.000 zl. a towarow opisanych w pkt 2 niniejszej umowy 500.000
Cene ta kupujacy zobowiazuje sie uiscic do 15/7/1999 w chwili zawierania umowy kupujacy przekazal sprzedajacemu zaliczke na poczet wynagrodzenia w wysokosci 50.000 zl. ktorej odbioru kupujacy kwituje.
4 Sprzedajacy udziela kupujacemu gwarancji co do jakosci rzeczy sprzedanej i zobow. sie do naprawienia wad fizycznych rzeczy w terminie 6 msc od dostarczenia rzeczy sprzedajacemu . Okres obowiazywania gwarancji wynosi 3 lata od dnia sprzedazy.
5. W celu zabezpieczenia realizacji umowy sprzedajacy dokonyje cesji swoich naleznosci od Jana Kowalskiego zamieszkalegow Czarnej Wodzie 16 z tytulu sprzedanych mu w dn. 04/12/1998r.  kolek zebatych. termin wymagalnosci roszczenia przypada na 04/06/1999r.

 
Kazus: Kradzież wiersza Drukuj Email
Dodany przez arik1980   
wtorek, 22 marca 2016 19:33

Poeta QQQ w trakcie wieczoru w kawiarni ułożył wiersz i zapisał go na serwetce.Nikomu go nie odczytał, jedynie wspomniał znajomym , że właśnie stworzył nowy wiersz.Jego kolege , literat YYY , korzystając z nieuwagi poety , potajemnie skopiował ten wiersz i kilka tyggodni później wygłosił go publicznie na swoim swotkaniu autorskim, nie mowiąc nic o jego autorstwie : także nie opublikował go.Czy doszło do naruszenia prawa ?

(prawna ocena stanu faktycznego-dopasowanie stosownych przepisów prawa-ewentualne środki prawne lub sankcje karne)/.?

 
Kazus: Prawo rolne (dziedziczenie, podatek) Drukuj Email
Dodany przez tyyszka   
wtorek, 02 lutego 2016 19:13

 
Kazus: Umowa najmu Drukuj Email
Dodany przez luna_33   
poniedziałek, 01 lutego 2016 23:31

Powódka (P) - PUH "X" Spółka z o.o z siedzibą w Warszawie oraz pozwany (S) – Spółdzielnia Pracy w z siedzibą w Warszawie zawarły dnia 5 lutego 2015 r. pisemną umowę określoną jako "porozumienie", na mocy której między stronami w krótkim czasie miała być zawarta umowa najmu z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2016 r. Przedmiotem najmu miał być lokal biurowy będący w posiadaniu powódki. Strony w „porozumieniu” przewidziały czynsz w wysokości 50 zł. Za 1 m2. Nie został jednak w „porozumieniu” określony termin do zawarcia właściwej umowy. Ponieważ pozwany (S) nie reagował na wezwania do stawienia się i zawarcia umowy, dnia 1 marca 2015 r. powódka (P) wyznaczyła mu termin na zawarcie umowy do dnia 15 maja 2015 r. grożąc, iż po bezskutecznym upływie tego terminu skieruje sprawę na drogę sądową. Wezwanie powódki (P) pozostało bez odpowiedzi. W końcu więc powódka (P) wniosła dnia 16 maja 2015 r. pozew o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia woli o zawarciu od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. umowy najmu przedmiotowego lokalu ze stawką czynszu miesięcznego płatnego z góry do 10-ego dnia każdego miesiąca, w kwocie 50 zł za 1 m2 powierzchni.

Czy powódka (P) może domagać się zawarcia umowy najmu od pozwanego (S)?

 


Strona 1 z 29
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl