Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus: Zasiedzenie i jabłka sąsiada Drukuj Email
Dodany przez juditt28   
poniedziałek, 09 marca 2015 11:25

KAZUS nr.1 Od roku 1971 Leszek przejeżdżał utwardzoną drogą przez nieruchomość Katarzyny skracając sobie w ten sposób dojazd do własnej nieruchomości. Katarzyna nie sprzeciwiała się temu, ponieważ droga istniała tam od lat i nie przeszkadzała w korzystaniu z jej nieruchomości. Kiedy Katarzyna wyemigrowała w 1985 r. do Stanów Zjednoczonych, Leszek zawładnął całą nieruchomością i wzniósł na jej granicach ogrodzenie. W lipcu 2008 r. do Polski przyjechała córka zmarłej niedawno Katarzyny będąca jej jedyną spadkobierczynią. Zażądała od Leszka wydania nieruchomości. Zamiast tego jednak Leszek wystąpił do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz alternatywnie – zasiedzenia służebności przejazdu.

Czy i ewentualnie w jakim zakresie sąd powinien uwzględnić wniosek Leszka


kAZUS Nr.2. Pięć drzew owocowych / jabłoni/ znajdujących się na gruncie Jana B., miało tak rozmieszczone gałęzie, że w części zwieszały się one nad gruntem Stanisława P., który przez kilka dni zbierał spadające na jego działkę  jabłka. Na zwróconą mu przez Jana B. uwagę zareagował w ten sposób, ze obciął zwieszające się nad jego działką gałęzie. Jan B. wystąpił z powództwem do sądu o odszkodowanie za zabrane owoce i zniszczone gałęzie drzew oraz o zaniechanie naruszenia posiadania.

Jak należy rozpoznać roszczenie Jana B.?

 
Kazus: Uslugi kurierskie Drukuj Email
Dodany przez cristoforo   
poniedziałek, 23 lutego 2015 21:13

Umowa o usługi kurierskie wskazywała, że wynagrodzenie za wykonane usługi uzależnione jest od wagi przesyłek oddanych do przewozu.Za wykonane usługi A wystawił fakturę VAT. B nie zgadzając się z wysokością kwoty wynagrodzenia kwestionował wskazaną w listach przewozowych masę towarów, podnosząc, iż wartości ujawnione w listach przewozowych zostały zawyżone.
Wskaż, na kim spoczywałby ciężar dowodu, gdyby został wniesiony przez A pozew do sądu. Rozważ sytuację gdyby na etapie postępowania apelacyjnego B wniósł o powołanie biegłego w celu ustalenia, jaka mogła być rzeczywista waga konkretnych przesyłek objętych sporną fakturą VAT i porównanie ustaleń z wagą wpisaną do listu przewozowego.

 
Kazus: Toyota Corolla. OC/AC Drukuj Email
Dodany przez cristoforo   
poniedziałek, 23 lutego 2015 21:10

W dniu 18 grudnia 2014 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku, której uszkodzony został pojazd marki Toyota Corolla. Sprawcą zdarzenia był A kierujący pojazdem marki Citroen. Pojazd sprawcy szkody posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC. Poszkodowany zgłosił szkodę u ubezpieczyciela sprawcy, W dniu 22 grudnia 2014 r. ubezpieczyciel dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu i decyzją z dnia 23 grudnia 2014r. wypłacił na rzecz poszkodowanego odszkodowanie w wysokości 1.156,00 zł. W tym samym dniu poszkodowany wynajął samochód zastępczy, który służył mu w okresie naprawy do dojazdów oraz codziennego odwożenia i przywożenia dziecka do opiekunki. Poszkodowany poinformował ubezpieczyciela, że na czas naprawy uszkodzonego pojazdu skorzystał z prawa pojazdu zastępczego. Zakład naprawczy pismem z dnia 22 stycznia 2015r. zgłosił ubezpieczycielowi konieczność dokonania dodatkowych oględzin. Dodatkowe oględziny zostały wykonane w dniu 27 stycznia 2015 r. Zakład naprawczy sporządził kalkulację naprawy. Ubezpieczyciel zweryfikował przedłożoną kalkulację naprawy, uznając za zasadne 68 jednostek czasowych na prace lakiernicze i 51 jednostek na prace blacharskie. Zakład naprawczy za naprawę uszkodzonego pojazdu wystawił fakturę VAT na kwotę 4.316,12 zł. Ubezpieczyciel dopłacił poszkodowanemu kwotę 2.999,84 zł. Poszkodowany w dniu 21stycznia 2015 r. dokonał cesji wierzytelności obejmującej prawo do zwrotu kosztów z tytułu najmu auta zastępczego w związku ze szkodą komunikacyjną z dnia 18 grudnia 2014 r. Oceń zasadność wystąpienia z pozwem do sądu. Wskaż właściwość sądu i strony postępowania. Uzasadnij zajęte stanowisko.

 
Kazus: Prawo karne kwalifikuje użycie młotka jako ... Drukuj Email
Dodany przez xmen250   
poniedziałek, 09 lutego 2015 17:05

W dniu 22 czerwca 2013 r. w miejscowości J  Jarosław W i Krzysztof G dokonali napadu na Tomasza H. Uderzając go i kopiąc po całym ciele oraz używając niebezpiecznego narzedzia w postaci młotka, spowodowali u niego obrazenia w postaci złamania sciany dolnej oczodołu lewego, krwiaka zatoki szczekowej lewej i obrzeku , krwiaka i odmy podskórnej oczodołu lewego, naruszające czynności narządów ciała oraz powodujące rozstrój zdrowia na okres powyzej dni siedmiu przy czym z kieszeni spodni Tomasza H zabrali pieniadze w wkocie 300 zł . 

Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu opisanego w kazusie . wskaż jakie przepisy kodeksu karnegop swopim zachowaniem wyczerpaliu Jarosła W i Krzysztof G . Uzasadnij swoją odpowiedz poprzez wskazanie jakie znamioona w powolanych przepisach prawa zostały przez sprawców wyczerpane

 
Kazus: Kilka banalnych kazusów do rozwiązania. Drukuj Email
Dodany przez szeszula   
niedziela, 01 lutego 2015 14:56

Pani Agata W. została zaproszona przez koleżankę na wernisaż, podczas którego prezentację miała firma turystyczna. Po skończonym pokazie można było podpisać na preferencyjnych warunkach umowy na egzotyczny pobyt wakacyjny. Osoby, które nie miały pieniędzy na pokrycie całego wyjazdu, mogły zawrzeć umowę kredytu gotówkowego z Bankiem „Miluś”. Pani Agata podpisała umowę o wycieczkę, którą miała sfinansować z kredytu w banku „Miluś”. Po 10 dniach stwierdziła, że nie pojedzie na wycieczkę.


Co może zrobić w tej sytuacji ?

 

Adaś (lat 10) poszedł do sklepu, żeby kupić czekoladę. Za czekoladę sprzedawca kazał mu zapłacić 50zł. Adaś zabrał czekoladę płaca wskazaną kwotę. Po przyjściu do domu opowiedział o wszystkim mamie.

 

Czy umowa sprzedaży została zwarta?

 

Kazus schody:

Alina Gil zawarła z pracownią stolarską „Skorek” sp. z o.o. umowę o zaprojektowanie i wykonanie chodów wewnętrznych do swojego domu do 15.12.2010r. Dnia 8.12.2010r. jeden z dwóch wspólników Jan W. w wyniku zwału serca zmarł. Na miejsce zmarłego wspólnika zgodnie z umową spółki wstąpili spadkobiercy- jego synowie. Nie znając się na stolarstwie, oświadczyli Alinie, że nie zamierzają kontynuować działalności po ojcu.

 

Proszę ocenić sytuację , czy spółka jest nadal zobowiązana do wykonania schodów?

 

Anna będąc na imprezie karnawałowej poznała Adama, który namówił ją do sprzedaży auta. Do transakcji doszło po wypiciu kilku kieliszków wina. Po imprezie Zgodnie z umową Anna wydała Adamowi kluczyk do samochodu.

 

Co może zrobić Anna?

 

Kazus mieszkanie:

Ewa wraz z Olgą wynajmuje mieszkanie w bloku. Podczas jej nieobecności pękły kaloryfery i woda zalała sąsiada Ewy.

 

Kto i na jakich zasadach będzie odpowiadać za zalane mieszkanie sąsiada?

 

Alojzy, 12letni syn Tadeusza z powodu skręconej kostki nie mógł pojechać na zajęcia tramwajem, więc wezwał taxi. Po podjechaniu pod budynek szkoły taksówkarz zażądał zapłaty. Alojzy nie chciał zapłacić twierdząc, że nie zawarł umowy.

Proszę ocenić kto miał rację i dlaczego?

Kamil, nabył 10.05.2010 przez internet od firmy ogrodniczej „Bartuś” s.j. 10 drzewek- jabłoni. Drzewka dotarły na miejsce, do Krakowa 11.05.2010, a 13.05.2010 Kamil stwierdził, że nie ma pieniędzy na drzewka.

 

Co może zrobić Kamil?

Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

 
Kazus: Pracownik sprzedaje swoją nieruchomość pracodawcy i ... Drukuj Email
Dodany przez naszyjnik   
środa, 07 stycznia 2015 15:30

Pan B zawarł w 1993 r. z Panem C umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w formie zwykłej pisemnej. Propozycja wyszła od Pana  C, który był pracodawcą Pana B.  Obawiając się  zwolnienia z pracy, Pan B przystał na propozycję, choć oferta nie była dla niego korzystna finansowo. Obecnie Pan B przeszedł na emeryturę i dowiedział się się od znajomego o możliwości uchylenia się od skutków oświadczenia woli, w terminie roku od dnia, w którym stan obawy ustał. Jakie ma szanse doprowadzić do unieważnienia umowy sprzedaży oraz do odzyskania nieruchomości.

 
Kazus: Zasiedzenie Drukuj Email
Dodany przez naszyjnik   
środa, 07 stycznia 2015 13:17

Pan W. od dzieciństwa, czyli mniej więcej od roku 1975 posiadał swój pokój w rodzinnym domu, gdzie mieszkał do 2010 roku stale. Nikt inny tam nie przebywał, a nawet po wyprowadzce Pana W. trzymał tam swoje rzeczy i czasami nocował. W 2013 roku zmarli rodzice Pana W. i na mocy testamentu spadkobiercą stała się siostra Pana W., z którą aktualnie był skłócony. Siostra utrudnia Panu W. wstęp do domu, a tym samym do jego pokoju i korzystanie z niego. Czy Pan W. może złożyć w tej sytuacji w sądzie wniosek o nabycie własności nieruchomości lokalowej w drodze zasiedzenia? Czy doszło do zasiedzenia, a jeśli tak, to kiedy? Oceń szanse Pana W. na wygranie sprawy.

 
Kazus: Zapłata zaległości - wskazanie jakich - skutek Drukuj Email
Dodany przez naszyjnik   
środa, 07 stycznia 2015 13:08

Pani E. pozostawała w zwłoce z zapłatą czynszu najmu za okres od stycznia do grudnia 2010 r. W dniu 28 stycznia 2013 r. przyniosła wierzycielowi równowartość 6 czynszów i stwierdziła, że zalicza je na poczet czynszów za okres od lipca do grudnia 2010 r. Wierzyciel wbrew jej woli zaliczył tę kwotę na należności za okres od stycznia do czerwca 2010 r. Wytłumacz, dlaczego wierzyciel podjął taką decyzję i oceń, czy miał do tego prawo?

 
Kazus: Zakres pełnomocnictwa. Drukuj Email
Dodany przez Jola   
poniedziałek, 05 stycznia 2015 00:44

Andrzej A. w dniu 29 maja 2014 roku udzielil pelnomocnictwa adwokatowi Janowi B.do " wystepowania w jego imieniu  w sprawie o odszkodowanie  przed Sadem Rejonowym w Krakowie oraz w instancjach wlasciwych w tej sprawie jak i w postepowaniu egzekucyjnym ".                                                                                                                                    Zadanie .Czy JAN B. uprawniony bylby do wniesienia skargi kasacyjnej do Sadu Najwyzszego . Uzasadnij zajete stanowisko . Omow w jakich sprawach i komu przysluguje mozliwosc jej wniesienia.

 
Kazus: Spadek po zmarlych rodzicach Drukuj Email
Dodany przez BARBARAA   
poniedziałek, 05 stycznia 2015 00:36

Tadeusz A. zlozyl do Ssdu Rejonowego dla miasta W-WY wniosek o dokonanie dzialu spadku po zmarlych rodzicach  Annie i Boguslawie A. Tadeusz A. byl jedynie obecny na pierwszej rozprawie, w nastepnych pomino prawiedlowego powiadomienia nie uczestniczyl, nie byl rowniez obecny na rozprawie  w dniu 10 lutego 2014r.kiedy zapadlo postanowienie  dokonujace  dzialu spadku. Miesiac po wydaniu postanowienia dowiedzial sie w sekretariacie o jego tresci. Tlumaczyl, ze nie uczestniczyl w rozprawach z uwagi na fakt iz zajety byl praca w gospodarstwie rolnym . Tadeusz A.zlozyl apelacje od tego postanowienia, jednoczesnie zwrocil sie o przywrocenie mu terminu do wniesienia apelacji, albowiem niezachowanie terminu nastapilo jak wskazal nie z jego winy. W postepowaniu spadkowym wystepowal bez pelnomocnika, gdyz nie bylo go stac na jego oplacenie.   ZADANIE. Na podstawie podanego stanu faktycznego wskaz wlasciwosc sadu do rozpoznania sprawy , zredaguj tresc wszystkich wymienionych pism procesowych wymieniajac wymagane zalaczniki oraz wskazujac podstawe prawna.

 
Kazus: Spadek i zniesienie wspolwlasnosci Drukuj Email
Dodany przez BARBARAA   
poniedziałek, 05 stycznia 2015 00:22

Zabudowana domem mieszkalnym nieruchomosc stanowila wspolwlasnosc rodzicow Anny A. i Janiny B., ktorzy obdarowali nia po polowie obydwie corki. Janina B. polowe swego udzialu zbyla na rzecz syna Lecha. Dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, podpiwniczony ma powieszchnie 400 m2. Obydwie siostry dokonaly podzialu nieruchomosci do korzystania, przy czym wnioskodawczyni Annie A. przypadly dwa pomieszczenia piwniczne, pomieszczenie mieszkalne w polnocno-zachodniej czesci parteru budynku (42,33 m2) w czesci strychowej (104,2 m2) oraz przylegly do budynku od strony zachodniej grunt, zas uczestniczka Janina B. korzystala z piwnic o ogolnej powierzchni  (52,05 m2), pozostalych powierzchni mieszkalnych na parterze budynku (111,24 m2), czesci strychu (89,4 m2) oraz polnocnej czesci dzialki. Przypadajaca Janinie B. z podzialu do korzystania czesci nieruchomosci pozostaje we wspolwlasnosci jej i syna Lecha. Anna A. domagala sie zniesienia wspolwlasnosci. Wnosila tez o wydanie postanowienia wstepnego okreslajacego sposob zniesienia wspolwlasnosci. Zadanie: Prosze wskazac kolejno wlasciwosc sadu do rozpoznania sprawy, rozstrzygnac dopuszczalnosc wydania postanowienia wstepnego w sprawie zniesienia wspolwlasnosci, dolaczyc pelnomocnictwo do reprezentowania strony przed sadem, zlozyc wniosek o odroszczenie terminu rozprawy wraz z uzasadnieniem.

 
Kazus: Odpowiedzialność odszkodowawcza i elementy prawa ubezpieczeniowego Drukuj Email
Dodany przez mrrruffka   
wtorek, 30 grudnia 2014 17:19

II. Przepisy niezbędne dla rozwiązania.
1. Kodeks cywilny.
2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – do art. 43.

III. Kazus.
W dniu 18 grudnia 2005 w miejscowości E. doszło do wypadku komunikacyjnego, w
wyniku którego ciężkich obrażeń ciała doznał 12-letni wówczas Adam W., jego ojciec Tomasz W.
zginął, a prowadzący pojazd Krzysztof S. doznał ogólnych stłuczeń ciała.
W trakcie postępowania karnego ustalono, że samochód osobowy marki A., kierowany
przez Krzysztofa S., na skutek jazdy z nadmierną prędkością wpadł w poślizg na zakręcie i
uderzył w przydrożne drzewo. Sprawca wypadku - kierujący samochodem Krzysztof S. w
momencie wypadku miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Podobną ilość alkoholu miał we
krwi Tomasz W., który spożywał go wspólnie z Krzysztofem S. zanim przyjechali odebrać ze
szkoły Adama W. Sprawca ubezpieczony był w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
w zakładzie ubezpieczeń P. z siedzibą w Warszawie.

W chwili śmierci Tomasz W. był żonaty, miał dwójkę dzieci - 12-letniego Adama W., oraz
19-letnią Joannę W., a także dwójkę rodzeństwa – Andrzeja W. i Michała W., przy czym Michał
W. wyjechał 5 lat wcześniej do USA i nie utrzymywał z rodziną z kontaktów.

Bezpośrednio po wypadku Adam W. został przewieziony do Szpitala w T. Tam
stwierdzono u niego: uraz głowy ze złamaniem wielomiejscowym kości czaszki w okolicy
podstawy i prawego oczodołu, krwiak śródczaszkowy, złamanie prawego przedramienia oraz
wielokrotne złamanie z przemieszczeniem prawej nogi.
W chwili wypadku Adam W. miał 12 lat i uczęszczał do szkoły podstawowej. Na skutek
zdarzenia, ze względu na utrwalone zmiany stanu zdrowia: niedorozwój intelektualny, niedowład
lewej strony, epilepsję i zawężone pole widzenia, powód utracił zdolność do samodzielnej
egzystencji, nauki i pracy. Ustalono u niego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym oraz
brak możliwości do pracy po ukończeniu 18 roku życia. Poszkodowany pozostaje pod stałą opieką
neurologa i okulisty.

Dodatkowo, z uwagi na doznane obrażenia kończyn, Adam W. przez okres 18 miesięcy
po wypadku był rehabilitowany. Na rehabilitację zmuszony był dojeżdżać dwa razy tygodniu do
miejscowości oddalonej od jego miejsca zamieszkania o 20 km. Jedynie 20% rehabilitacji
przeprowadzono w ramach NFZ, pozostałe prywatnie. W okresie rehabilitacji Adam W. przez
pierwsze 3 miesiące poruszał się na wózku inwalidzkim, a następnie o kulach, a nadto
przyjmował silne leki przeciwbólowe.
W wyniku wypadku zniszczeniu (na skutek nadpalenia) uległ, wraz z zawartością,
przewożony przez w bagażniku plecak, w którym znajdowała się kwota 200 zł gotówką, aparat
telefoniczny o wartości 500 zł i przenośna konsola o wartości 600 zł.

IV. Pytania/zagadnienia.
Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego wskaż:
1. Roszczenia możliwe do sformułowania (zarówno bezpośrednio po wypadku, jak i na
chwilę obecną) – indywidualnie dla każdego uprawnionego.
2. Podmioty względem których można kierować roszczenia i ewentualne terminy w jakich
obowiązane są udzielić odpowiedzi.
3. Okoliczności, które mogą wpłynąć na ocenę wysokości roszczeń danego poszkodowanego
i np. skutkować obniżeniem wypłaconego odszkodowania/zadośćuczynienia.
4. Podstawę prawną sformułowania roszczeń (wystarczające jest tu wskazanie numerów
artykułów).

 


Strona 1 z 24
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl