Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Darowizna a spadek Drukuj Email
Dodany przez Paula H.   
wtorek, 14 marca 2017 15:16

Małżeństwo X miało czwórkę dzieci A,B, C i D. W skład majątku małżeństwa X wchodził dom o wartości 500.000 zł oraz mieszkanie o wartości 250.000 zł. Małżeństwo X 15 lat przed śmiercią udając sie do notariusza zapisało w darowiźnie dziecku A mieszkanie (bez wiedzy pozostałej trójki dzieci). Rodzice po śmierci nie pozostawili testamentu. Dzieci chcą podziału spadku rodziców. 

Pytania:
A: Czy darowizna (mieszkanie) zapisana dziecku A wchodzi w skład spadku po rodzicach?
B. Czy dzieci B, C i D mogą starac się o zachowek od dziecka A?
C: Czy dziecku A należy się 1/4 wartości domu?

 
kazus Drukuj Email
Dodany przez ilona   
poniedziałek, 13 marca 2017 18:09

W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w P. powód twierdził, że na podstawie umowy zawartej z pozwanym, wspólnie z nim jako właścicielem gruntu wybudował dom murowany, którego wartość przekracza 150 000 złotych. W wyniku powołanej umowy pozwany jako właściciel zobowiązał się przenieść na powoda własność nieruchomości i części budynku. Powód zgłasza roszczenia dlatego, że pozwany nie chce zrealizować swego zobowiązania mimo, że powód w rzeczywistości zajmuje połowę budynku i korzysta z nieruchomości w zakresie koniecznym do korzystania z budynku.

Jakie roszczenie przysługuje powodowi i na jakiej podstawie?

 
Kazus: Bank się pomylił i to jak ... Drukuj Email
Dodany przez F1R3W4V3   
niedziela, 29 stycznia 2017 13:50
  • Spółka X, prowadząca przedsiębiorstwo  budowlane, posiadała rachunek w banku. Bank omyłkowo zaksięgował na rachunku kwotę 100 000 zł. Spółka wypłaciła tę kwotę, a następnie zlikwidowała rachunek. Po upływie 4 lat od wypłaty bank zażądał zwrotu 100 000 zł. Spółka podniosła zarzut przedawnienia. Czy bank może skutecznie dochodzić zwrotu tej kwoty?
 
Kazus: Marian zmarł od leków na zawał Drukuj Email
Dodany przez F1R3W4V3   
niedziela, 29 stycznia 2017 13:49
  • Marian zażywał lekarstwo łagodzące ból. Po pewnym czasie jednak zmarł na zawał serca. Okazało się, że lekarstwo znacząco zwiększa ryzyko zawału, o czym producent nie poinformował na  ulotce produktu. Niepracująca żona zmarłego domaga się od producenta renty.  Czy zasadnie?
 
Kazus: Kierownik firmy produkującej zabawki... Drukuj Email
Dodany przez F1R3W4V3   
niedziela, 29 stycznia 2017 13:45
  • Kierownik firmy produkującej zabawki dla dzieci „Lady” Jan Bury powierza wyprodukowanie zabawki „Twinky-Pinky” szefowi działu produkcji Urszuli Dziemian. Urszula Dziemian zleca zajęcie się tą sprawą swej podwładnej Anecie Zając, która ma dopilnować produkcji serii zabawek. Aneta Zając nadzoruje maszyny mieszające stopy metali i plastiku z których wykonana jest zabawka „Twinky-Pinky”. W piątek w nocy, gdy Aneta Zając pracuje już trzynastą godzinę (o czym wie Urszula Dziemian oraz Jan Bury) przysypia na zmianie i niebezpieczny azbest dostaje się do zabawki. Matka 3 letniej Zosi Kowalskiej Anna, nieświadoma niczego kupuje zabawkę Twinky-Piny w sklepie. Zabawka jest bez atestu, ale  jako producent wpisana jest firma „Lady”. Zosia odgryza część zabawki i niebezpieczny azbest dostaje się do jej organizmu. Matka zauważa, że z dzieckiem dzieje się coś niedobrego po 2 dniach, jedzie więc szybko na pogotowie. Lekarze walczą o życie Zosi, ale nie udaje jej się uratować. Określ kto poniesie odpowiedzialność za śmierć  Zosi? Od kogo matka Zosi powinna dochodzić odszkodowania i w jakim zakresie? Jakie rodzaje odpowiedzialności i jakich osób będą występowały we wskazanym przypadku?
 
Kazus: Adrian wpuszczony w kanał Drukuj Email
Dodany przez F1R3W4V3   
niedziela, 29 stycznia 2017 13:42
  1. Adrian C. około godziny 14 wracał do swojego mieszkania ze sklepu. Na podwórku przed kamienicą w której mieszkał pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, po przeczyszczeniu  otworu kanalizacyjnego odpowiednio go nie zabezpieczyli  (nie zamknęli pokrywy) co spowodowało, że Adrian C. do niego wpadł i złamał sobie rękę i poobijał się. Właściciel nieruchomości przed wpadnięciem Adriana C. do niebezpiecznego otworu kanalizacyjnego, obejrzał wskazany otwór, ale zaniechał przedsiębrania czynności mających na celu usunięcie zagrożenia. Kto i na jakiej podstawie będzie odpowiedzialny za skutki uszczerbku na zdrowiu Adriana C., wywołanego wpadnięciem do nienależycie zabezpieczonego otworu kanalizacyjnego?
 
Kazus: Janina i Andrzej w jednym stali domku ... przy opolskiej Drukuj Email
Dodany przez jarexxx   
wtorek, 10 stycznia 2017 02:24

Janina Kowalska jest właścicielka nieruchomości położonej przy ul opolskiej 1, zas Andrzej przy ul opolskiej 3. Przedmiotowe nieruchomości stanowią jeden budynek podzielony na dwie działki ( opolska 1 to działka 43, zas opolska 3 - 44). Każda z nieruchomości ma odrębną księge wieczystą. Do budynku jest tylko jedno wejscie i jedna klatka schodowa, której wlascicielka jest Janina Kowalska. W chwili nabycia własnosci od gminy Andrzej Nowak miał świadomość granic nieruchomosci i zdawał sobie sprawę, że klatka nalezy do Janiny, ktora mieszka w swojej nieruchomosci od 1980. Nadto Andrzej w 2000 r swoja nieruchomosc rozbudował, a w dobudownej czesci zaczał prowadzic aptekę. Dobudowana częśc jest integralną cześcią nieruchomosci Andrzeja i jej stworzenie wymagało przebudowy zewnetrzenej sciany budynku i dostosowania pomieszczen. Od momentu nabycia własności nieruchomości Andrzej - mimo znajomosci stanu prawnego - korzysta ze wspolnej klatki schodowej, a Janina nie sprzeciwia się temu. Jednak od chwili, gdy Janina zaplanowała remont klatki i poprosiła Andrzeja o sfinansowanie tegoż remontu w połowie, Andrzej odmówił twierdząc, że nie jest włascicielem i nie czuje sie zobowiazany do pokrywania kosztow remontu oraz ze nie stac go na takie inwestycje, relacje pomiedzy stronami zaczely sie diametralnie pogarszac. W pewnym momencie Janina zabroniła Andrzejowi korzystania z klatki schodowej oraz wystosowała do niego pismo, którego treścia było rozszczenie negatoryjne. 

Przedstaw opinie , na która składac sie bede:
1. stanowisko Janiny, rozszczenia które jej przysługują oraz uzasadnienie z powołaniem odpowiednich przepisów
2. stanowisko Andrzeja, rozszczenia które mu przysługują oraz uzasadnienie z powołaniem odpowiednich przepisów
3. proponowane rozstrzygniecie, jako arbitra w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem z powołaniem odpowiednich przepisów

 
Kazus: Dziecko operowane było w związku z nieprawidłowym umiejscowieniem pęcherza moczowego. Po operacji ch Drukuj Email
Dodany przez pietruszka25   
poniedziałek, 02 stycznia 2017 14:54

Dziecko operowane było w związku z nieprawidłowym umiejscowieniem pęcherza moczowego. Po operacji chłopca przewieziona na oddział intensywnej terapii, gdzie  podawano mu środki przeciwbólowe za pomocą kroplówki podłączonej do kręgosłupa. W wyniku pomyłki personelu Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach podłączono niewłaściwą kroplówkę i do kręgosłupa wtłoczono 1,5 litra płynu odżywczego zamiast środka przeciwbólowego. Na  skutek pomyłki dziecko zostało sparaliżowane od odcinka piersiowego w dół. Od tego czasu przeszło już 9 operacji, jeśli jednak nie pojawią się nowe metody leczenia, chłopiec nie ma szans na powrót do zdrowia.
Określ odpowiedzialność podmiotu wykonującego czynności lecznicze.

 
Kazus: Pacjent w wieku 5 lat został przywieziony do szpitala koło godziny 23 z urazem oka. Lekarz przeprowa Drukuj Email
Dodany przez pietruszka25   
poniedziałek, 02 stycznia 2017 14:53

Pacjent w wieku 5 lat został przywieziony do szpitala koło godziny 23 z urazem oka. Lekarz przeprowadził wywiad z rodzicami dziecka, którzy oświadczyli że dziecko uderzyło się żyłką zaciągniętą z dna jeziora. Lekarz dokonał oględzin oka i zaszył ranę nie robiąc badania USG. W toku dalszego leczenia rozwinął się stan zapalny. Po wykonaniu badań TK okazało się, że wewnątrz oka tkwi ciało obce w postaci haczyka rybackiego. Oka nie udało się uratować.
Czy lekarz ponosi odpowiedzialność - na jakich zasadach?

 
Kazus: Gadzinowa gazeta: szok p. Lucjan ma romans. Drukuj Email
Dodany przez just   
czwartek, 17 listopada 2016 12:04

Pan Lucjan cieszy się dobrą opinia w mieście i jest radnym. Pewnego razu lokalna gazeta "Dziennik Gadzi" napisała o nim nieprawdziwy artykuł, jakoby pan Lucjan miał pozamałżeński romans. Pan Lucjan skierował sprawę do sądu, domagając się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych. W czasie rozprawy sądowej, na kim będzie spoczywał obowiązek dowiedzenia: czy Pan Lucjan ma udowodnić, że nie miał romansu, czy też "Dziennik Gadzi" ma udowodnić, że romans miał miejsce?

 
Kazus: Etyka radcy prawnego Drukuj Email
Dodany przez ynos89   
niedziela, 06 listopada 2016 18:59

W dniu 15 września 2015 roku wpłynęła do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach skarga Jana Wróbla na poczynanie radcy prawnego Ilony Wilk. W uzasadnieniu skargi, skarżący podniósł, że Iwona Wilk będąc pełnomocnikiem jego żony Wiesławy Wróbel w sprawie o podział majątku toczącej się przed sądem rejonowym w Katowicach bezprawnie, niezgodnie z wykonywanym zawodem wykorzystała dostarczone jej przez jego żonę prywatne notatki z leczenia szpitalnego na oddziale leczenia alkoholowego które były u niego w domu. Podniósł, że jego choroba alkoholowa jest jego prywatną sprawą a publikowane wiadomości o jego stanie zdrowia jest dla niego przykre, wykańczające nerwowo i psychicznie oraz powodujące stany depresyjne. Rzecznik OIRP w Katowicach po przeprowadzeniu czynności sprawdzających ustalił na podstawie zgromadzonych dowodów że w przedmiotowej sprawie Radca Iwona Wilk faktycznie wykorzystała jego materiał dowodowy. Fragment ostatniego osobistego wypracowania skarżącego dotyczącego jego osoby które on własnoręcznie napisał podczas terapii zajęciowej w Szpitalu Neuropsychiatrycznym. Iwona Wilk jako pełnomocnik Wiesławy Wróbel, dołączyła jako materiał dowodowy do akcji sprawy o podział majątku małżonków dokumentacje która mogła by korzystnie wypłynąć na rozstrzygnięcie sprawy dla Wiesławy Wróbel. Natomiast nie przekazywała i nie rozpowszechniała materiału dowodowego poza postępowanie sądowe.
Oceń syt. Czy opisane w kazusie postępowanie Iwony Wilk jest zgodne z Kodeksem etyki radcy prawnego.

 


Strona 1 z 31
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl