Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
Kazus: Celebryta a ochrona dóbr osobistych Drukuj Email
Dodany przez Catz   
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 00:10

Znana gwiazda i celebrytka jest nagminnie nękana przez dzięnnikarzy,fotografów i paparazzich. Aktorka nie może wyjść spokojnie.Wizerunek kobiety jest często prezentowany w mediach,a sama gwiazda chętnie występuje w róznych programach rozrywkowych. Ostatnia,nieprawdziwa informacja opublikowana w gazecie doprowadziła celebrytkę do tego,iż zamierza ona wystąpić do sądu i bronić swojego życia prywatnego.Fotografowie jednak podnoszą argumenty,że artystka jest osobą publiczną,do tego kotrowersyjną a jej zycie prywatne jest przedmiotem dużego zainteresowania. Czy celebrytka,ma szanse wygrać sprawę? Czy fotografowię mają również racje?

 
Kazus: Zmowa? Drukuj Email
Dodany przez dziegielek87   
piątek, 10 kwietnia 2015 14:29

Propozycje rozwiazan ??


Książka Sp. z o.o. oraz Czasopismo Sp. z o.o. funkcjonują na polskim rynku wydawnictw od wielu lat. Każda z tym spółek posiada większościowy udział w tymże rynku. Z każdym rokiem istnienia Spółek, spółki te coraz mocniej współpracują ze sobą. Od 2012 r. Spółki postanowiły, iż Książka Sp. z o.o. będzie funkcjonować w województwie mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, zaś Czasopismo Sp. z o.o. w pozostałym województwach Polskich. Ponadto tylko Czasopismo Sp. z o.o. będzie sprzedawać literaturę dziecięcą i materiały kartograficzne. Od 2013 r. na rynek wydawnictw wkroczyła Linijka Sp. z o.o. W odpowiedzi na co obie Spółki znacznie obniżyły ceny sprzedaży swoich produktów i ujednoliciły je. Prezes UOKiK wszczął wobec Książki Sp. z o.o. i Czasopisma Sp. z o.o. postępowanie w przedmiocie ustalenia czy spółki te dopuściły się naruszenia zasad konkurencji.

Zadania:

1. Jakie mogło być rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK?

2. Jakie czynności mogłyby podjąć Spółki celem ewentualnego uwolnienia się od zarzutów, jakie Prezes UOKiK mógłby im postawić?

 
Kazus: Prawo konsumenta Drukuj Email
Dodany przez dziegielek87   
piątek, 10 kwietnia 2015 14:27

W nowo wybudowanym budynku w Poznaniu mieszkańcy podpisali umowy o dostarczanie energii elektrycznej z Żarówka S.A. Każda z umów oprócz podstawowych warunków wskazywała również, iż w przypadku awarii sieci, odbiorca/y będzie zobowiązany do zlecenia firmie Mały Montaż Sp. z o.o. jej odpłatnej naprawy. Ponadto, w przypadku każdego z lokali, jego właściciele mają obowiązek zakupu szaf pomiarowych dedykowanych Żarówce S.A.

 

Zadania:

1. Proszę określić charakter w/w umów?

2. Czy Żarówka S.A. naruszyła, czy nie, przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów? A jeśli tak, to jakie? A jeśli nie, to dlaczego?

 
Kazus: Sprzedaż nieruchomości (pod stołem). Drukuj Email
Dodany przez angelika91   
czwartek, 09 kwietnia 2015 11:14

Dnia 19.10.2005 r. A i B zawarli umowę notarialną darowizny nieruchomości położonej w Słubicach. Tego samego dnia A i B podpisali dokument, w którym A zobowiązał się zapłacić B w okresie półtora roku sumę 150.000 zł. Była to w rzeczywistości część ceny, jaką A miał jeszcze dopłacić B za nieruchomość (do tej pory wpłacił bowiem już 50.000 zł). Po 19.10.2005 r. A dopłacił B dalsze 50.000 zł, a następnie, po wpisaniu jego prawa własności do księgi wieczystej, zaprzestał płacenia. B domaga się zapłaty 100.000. Czy słusznie?

 
Kazus: Oferta zakupu jabłek Drukuj Email
Dodany przez aniesia191   
wtorek, 31 marca 2015 09:44

Prowadzący sklep Andrzej Nowak złożył hurtownikowi Janowi Kowalskiemu ofertę zakupu 500 kg jabłek, które za wymienioną w umowie cenę miały być dostarczone w terminie 10 dni. Jan oświadczył, że ofertę przyjmuje, ale dostarczył je za 20 dni. Andrzej Nowak nie odpowiedział na list Jana Kowalskiego. Po upływie 20 dni Jan przywiózł Andrzejowi jabłka, a ten odmówił ich przyjęcia. Jan domaga się zapłaty. Czy zasadnie? Jaki artykuł za tym przemawia?

 
Kazus: Podręcznik prawa cywilnego. Drukuj Email
Dodany przez aniesia191   
wtorek, 31 marca 2015 09:39

Wydawnictwo wysłało Janowi Kowalskiemu podręcznik z prawa cywilnego wraz z pismem, że oferuje jej nabycie za określoną cenę, przy czym jeżeli Jan Kowalski w terminie 2 tygodni nie odeśle, to wydawnictwo uważa umowę sprzedaży za zawartą i prosi o zapłatę na rachunek bankowy wydawnictwa. Jan nie odesłał podręcznika we wskazanym terminie i nie dokonał zapłaty. Wydawnictwo domaga się zapłaty. Czy zasadnie? Jaki artykuł za tym przemawia?

 
Kazus: Płatny parking, uprawnienie parkingowego Drukuj Email
Dodany przez aniesia191   
wtorek, 31 marca 2015 09:27

Anna Nowak wjechała na parking płatny. Parkingowy Jan Kowalski domaga się zapłaty od Anny Nowak za parking. Anna Nowak oświadczyła, że nie ma zamiaru zawierania jakiejkolwiek umowy z z parkingowym. Anna Nowak zamknęła samochód i wyszła. Jan Kowalski domaga się zapłaty. Czy roszczenie Jana Kowalskiego jest zasadne? Jaki artykuł za tym przemawia.

 
Kazus: Zasiedzenie i jabłka sąsiada Drukuj Email
Dodany przez juditt28   
poniedziałek, 09 marca 2015 11:25

KAZUS nr.1 Od roku 1971 Leszek przejeżdżał utwardzoną drogą przez nieruchomość Katarzyny skracając sobie w ten sposób dojazd do własnej nieruchomości. Katarzyna nie sprzeciwiała się temu, ponieważ droga istniała tam od lat i nie przeszkadzała w korzystaniu z jej nieruchomości. Kiedy Katarzyna wyemigrowała w 1985 r. do Stanów Zjednoczonych, Leszek zawładnął całą nieruchomością i wzniósł na jej granicach ogrodzenie. W lipcu 2008 r. do Polski przyjechała córka zmarłej niedawno Katarzyny będąca jej jedyną spadkobierczynią. Zażądała od Leszka wydania nieruchomości. Zamiast tego jednak Leszek wystąpił do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz alternatywnie – zasiedzenia służebności przejazdu.

Czy i ewentualnie w jakim zakresie sąd powinien uwzględnić wniosek Leszka


kAZUS Nr.2. Pięć drzew owocowych / jabłoni/ znajdujących się na gruncie Jana B., miało tak rozmieszczone gałęzie, że w części zwieszały się one nad gruntem Stanisława P., który przez kilka dni zbierał spadające na jego działkę  jabłka. Na zwróconą mu przez Jana B. uwagę zareagował w ten sposób, ze obciął zwieszające się nad jego działką gałęzie. Jan B. wystąpił z powództwem do sądu o odszkodowanie za zabrane owoce i zniszczone gałęzie drzew oraz o zaniechanie naruszenia posiadania.

Jak należy rozpoznać roszczenie Jana B.?

 
Kazus: Uslugi kurierskie Drukuj Email
Dodany przez cristoforo   
poniedziałek, 23 lutego 2015 21:13

Umowa o usługi kurierskie wskazywała, że wynagrodzenie za wykonane usługi uzależnione jest od wagi przesyłek oddanych do przewozu.Za wykonane usługi A wystawił fakturę VAT. B nie zgadzając się z wysokością kwoty wynagrodzenia kwestionował wskazaną w listach przewozowych masę towarów, podnosząc, iż wartości ujawnione w listach przewozowych zostały zawyżone.
Wskaż, na kim spoczywałby ciężar dowodu, gdyby został wniesiony przez A pozew do sądu. Rozważ sytuację gdyby na etapie postępowania apelacyjnego B wniósł o powołanie biegłego w celu ustalenia, jaka mogła być rzeczywista waga konkretnych przesyłek objętych sporną fakturą VAT i porównanie ustaleń z wagą wpisaną do listu przewozowego.

 
Kazus: Toyota Corolla. OC/AC Drukuj Email
Dodany przez cristoforo   
poniedziałek, 23 lutego 2015 21:10

W dniu 18 grudnia 2014 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku, której uszkodzony został pojazd marki Toyota Corolla. Sprawcą zdarzenia był A kierujący pojazdem marki Citroen. Pojazd sprawcy szkody posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC. Poszkodowany zgłosił szkodę u ubezpieczyciela sprawcy, W dniu 22 grudnia 2014 r. ubezpieczyciel dokonał oględzin uszkodzonego pojazdu i decyzją z dnia 23 grudnia 2014r. wypłacił na rzecz poszkodowanego odszkodowanie w wysokości 1.156,00 zł. W tym samym dniu poszkodowany wynajął samochód zastępczy, który służył mu w okresie naprawy do dojazdów oraz codziennego odwożenia i przywożenia dziecka do opiekunki. Poszkodowany poinformował ubezpieczyciela, że na czas naprawy uszkodzonego pojazdu skorzystał z prawa pojazdu zastępczego. Zakład naprawczy pismem z dnia 22 stycznia 2015r. zgłosił ubezpieczycielowi konieczność dokonania dodatkowych oględzin. Dodatkowe oględziny zostały wykonane w dniu 27 stycznia 2015 r. Zakład naprawczy sporządził kalkulację naprawy. Ubezpieczyciel zweryfikował przedłożoną kalkulację naprawy, uznając za zasadne 68 jednostek czasowych na prace lakiernicze i 51 jednostek na prace blacharskie. Zakład naprawczy za naprawę uszkodzonego pojazdu wystawił fakturę VAT na kwotę 4.316,12 zł. Ubezpieczyciel dopłacił poszkodowanemu kwotę 2.999,84 zł. Poszkodowany w dniu 21stycznia 2015 r. dokonał cesji wierzytelności obejmującej prawo do zwrotu kosztów z tytułu najmu auta zastępczego w związku ze szkodą komunikacyjną z dnia 18 grudnia 2014 r. Oceń zasadność wystąpienia z pozwem do sądu. Wskaż właściwość sądu i strony postępowania. Uzasadnij zajęte stanowisko.

 
Kazus: Prawo karne kwalifikuje użycie młotka jako ... Drukuj Email
Dodany przez xmen250   
poniedziałek, 09 lutego 2015 17:05

W dniu 22 czerwca 2013 r. w miejscowości J  Jarosław W i Krzysztof G dokonali napadu na Tomasza H. Uderzając go i kopiąc po całym ciele oraz używając niebezpiecznego narzedzia w postaci młotka, spowodowali u niego obrazenia w postaci złamania sciany dolnej oczodołu lewego, krwiaka zatoki szczekowej lewej i obrzeku , krwiaka i odmy podskórnej oczodołu lewego, naruszające czynności narządów ciała oraz powodujące rozstrój zdrowia na okres powyzej dni siedmiu przy czym z kieszeni spodni Tomasza H zabrali pieniadze w wkocie 300 zł . 

Dokonaj kwalifikacji prawnej czynu opisanego w kazusie . wskaż jakie przepisy kodeksu karnegop swopim zachowaniem wyczerpaliu Jarosła W i Krzysztof G . Uzasadnij swoją odpowiedz poprzez wskazanie jakie znamioona w powolanych przepisach prawa zostały przez sprawców wyczerpane

 
Kazus: Kilka banalnych kazusów do rozwiązania. Drukuj Email
Dodany przez szeszula   
niedziela, 01 lutego 2015 14:56

Pani Agata W. została zaproszona przez koleżankę na wernisaż, podczas którego prezentację miała firma turystyczna. Po skończonym pokazie można było podpisać na preferencyjnych warunkach umowy na egzotyczny pobyt wakacyjny. Osoby, które nie miały pieniędzy na pokrycie całego wyjazdu, mogły zawrzeć umowę kredytu gotówkowego z Bankiem „Miluś”. Pani Agata podpisała umowę o wycieczkę, którą miała sfinansować z kredytu w banku „Miluś”. Po 10 dniach stwierdziła, że nie pojedzie na wycieczkę.


Co może zrobić w tej sytuacji ?

 

Adaś (lat 10) poszedł do sklepu, żeby kupić czekoladę. Za czekoladę sprzedawca kazał mu zapłacić 50zł. Adaś zabrał czekoladę płaca wskazaną kwotę. Po przyjściu do domu opowiedział o wszystkim mamie.

 

Czy umowa sprzedaży została zwarta?

 

Kazus schody:

Alina Gil zawarła z pracownią stolarską „Skorek” sp. z o.o. umowę o zaprojektowanie i wykonanie chodów wewnętrznych do swojego domu do 15.12.2010r. Dnia 8.12.2010r. jeden z dwóch wspólników Jan W. w wyniku zwału serca zmarł. Na miejsce zmarłego wspólnika zgodnie z umową spółki wstąpili spadkobiercy- jego synowie. Nie znając się na stolarstwie, oświadczyli Alinie, że nie zamierzają kontynuować działalności po ojcu.

 

Proszę ocenić sytuację , czy spółka jest nadal zobowiązana do wykonania schodów?

 

Anna będąc na imprezie karnawałowej poznała Adama, który namówił ją do sprzedaży auta. Do transakcji doszło po wypiciu kilku kieliszków wina. Po imprezie Zgodnie z umową Anna wydała Adamowi kluczyk do samochodu.

 

Co może zrobić Anna?

 

Kazus mieszkanie:

Ewa wraz z Olgą wynajmuje mieszkanie w bloku. Podczas jej nieobecności pękły kaloryfery i woda zalała sąsiada Ewy.

 

Kto i na jakich zasadach będzie odpowiadać za zalane mieszkanie sąsiada?

 

Alojzy, 12letni syn Tadeusza z powodu skręconej kostki nie mógł pojechać na zajęcia tramwajem, więc wezwał taxi. Po podjechaniu pod budynek szkoły taksówkarz zażądał zapłaty. Alojzy nie chciał zapłacić twierdząc, że nie zawarł umowy.

Proszę ocenić kto miał rację i dlaczego?

Kamil, nabył 10.05.2010 przez internet od firmy ogrodniczej „Bartuś” s.j. 10 drzewek- jabłoni. Drzewka dotarły na miejsce, do Krakowa 11.05.2010, a 13.05.2010 Kamil stwierdził, że nie ma pieniędzy na drzewka.

 

Co może zrobić Kamil?

Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

 


Strona 1 z 24
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl