Nie masz jeszcze konta?

Strona główna z prawa cywilnego
Kazusy z prawa cywilnego
prawo handlowe Drukuj Email
Dodany przez magdalene123   
niedziela, 23 sierpnia 2015 12:17

Prosze o pomoc w rozwiazaniu kazusu z prawa handlowego.

Osoby A,B,C działając w imieniu mającej powstać spółki jawnej nabyły sprzęt komputerowy, za który nie uiściły opłaty. A,B,C po wpisie spółki do rejestru stali się wspólnikami spółki. Po wpisie spółki do rejestru sprzedawca wytoczył powództwo o zapłatę, pozywając solidarnie wszystkich wspólników. Wszyscy pozwani zakwestionowali swoją legitymację bierną i wskazali, że pozwanym w tej sprawie powinna być spółka jawna, która już przed wniesieniem pozwu w tej sprawie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pytania

Kto był stroną zawartej umowy – czy była nią spółka?
Czy pozwani mają rację kwestionując swoją legitymację?

 
Kazus: Przychodzi dwóch mężczyzn do USC ... Drukuj Email
Dodany przez za_ania   
wtorek, 16 czerwca 2015 20:40

Do kierownika urzędu stanu cywilnego przychodzi dwóch mężczyzn chcących zawrzeć związek małżeński. Jeden z tych mężczyzn przedkłada skrócony odpis aktu urodzenia, z którego wynika, że jest on kobietą. Co powinien zrobić kierownik urzędu stanu cywilnego? Przyjąć / odrzucić oświadczenie? Skierować do sądu?

S

 
Kazus: Syn dziedziczy po ojcu czy ojciec po synu? Drukuj Email
Dodany przez za_ania   
wtorek, 16 czerwca 2015 20:33

Stan faktyczny: W Australii mieszka syn polaka ze swoją żoną. Ojciec mieszka w Polsce – w Poznaniu. 2 września o 1.20 w nocy ojciec dostaje telefon od synowej, że przed chwilą w wypadku samochodowym zginął jego syn. Efekt tego jest taki, że 20 min po tej informacji ojciec umiera na zawał. W Australii sporządzają akt zgonu syna, a w Polsce akt zgonu ojca. Rzecz polega na tym, że ze względu na różnice czasowe akt zgonu ojca to 2 września 2000 r. a akt zgonu syna to 3 września 2000 r. Kto po kim dziedziczy?


 
Kazus: Śmierć posiadacza a prawa spadkobierców Drukuj Email
Dodany przez leenia   
poniedziałek, 08 czerwca 2015 20:24

zostało naruszone posiadanie nieruchomości. po tym fakcie posiadacz zmarł, czy spadkobiercom posiadacza przysługuje roszczenie o ochronie posiadania?
proszę o szybkie rozwiązanie

 
Kazus: Śmierć posiadacza a prawa spadkobierców Drukuj Email
Dodany przez MałaCzarna   
poniedziałek, 25 maja 2015 16:40

Zostało naruszone posiadanie nieruchomości. Po tym fakcie posiadacz zmarł. Czy spadkobiercom posiadacza przysługuje roszczenie o  ochronie posiadania?
czy mogłby mi ktos rozwiazac ten kazus?

 
Kazus: Spadkobiercy: żona i rodzeństwo Drukuj Email
Dodany przez MałaCzarna   
poniedziałek, 25 maja 2015 16:37

Spadkodawca zmarł bezpotomnie, pozostawiając żonę i dwoje rodzeństwa. Proszę okreslić w jakich częściach oni dziedziczą?
Mógłby mi ktos ten kazus rozwiązać?

 
Kazus: Żądanie ustanowienia służebności drogi koniecznej Drukuj Email
Dodany przez jaruchna222   
poniedziałek, 25 maja 2015 10:57

A byl uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci ktora graniczyla z nieruchomoscia bedaca wlasnoscia B. A potrzebowal ustanowic na nieruchomosci B sluzebnosc drogi koniecznej, poniewaz uzytkowana przez niego nieruchomosc nie miala dostepu do drogi publicznej . B potrzebowal ustanowienia na nieruchomosci oddanej w uzytkowanie wieczyste takiej samej sluzebnosci poniewaz tylko w ten sposob mogl uzyskac dostep do budynkow gospodarczych wzniesionych na jego nieruchomosci . Kto moze wystapic z zadnaniem ustanowienia drogi koniecznej.????

 
Kazus: Wstąpienie w stosunek najmu Drukuj Email
Dodany przez adamoza   
piątek, 15 maja 2015 17:17

Powód Jan Kowalski wnosił o ustalenie, że z dniem 16 czerwca 2006 r. wstąpił w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Białej 12 w Warszawie w miejsce najemczyni - matki Agnieszki Kowalskiej, która zmarła w dniu 15 czerwca 2006 r. W uzasadnieniu wskazał, że był zameldowany o swojego brata Adama Kowalskiego. Faktycznie jednak od 1995 r. mieszkał wraz z matką, wobec tego, że brat się ożenił i w jego mieszkaniu było mało miejsca.

Pozwane m.st. Warszawa wniosło o oddalenie powództwa wskazując, że z przeprowadzonego przez pozwanego wywiadu wynika, że powód nie mieszkał z Agnieszką Kowalską, ale jedynie bywał u niej w soboty – niedziele.

Brat i bratowa (Maria Kowalska) powoda zeznali, że Jan Kowalski wyprowadził się od nich w 1995 r., kiedy zawarli związek małżeński i okazało się, że Maria Kowalska jest w ciąży. Mieszkanie Adama Kowalskiego składa się z dwóch pokoi o powierzchni 32 m. kw. Bożena Nowak – sąsiadka Marii Kowalskiej zeznała, że widywała powoda bardzo często w soboty i niedziele, natomiast w dni powszednie – czasami.

Hanna Iksińska – administratorka osiedla zeznała, że ilekroć w ciągu dnia roznosiła lokatorom pisma, (dotyczące np. podwyżki czynszu) odbierała je wyłącznie matka powoda.

Powód zeznał, że mieszkał z matką od 1995 r. Jego praca polegała na częstych kilkudniowych wyjazdach służbowych (trzy, cztery razy w miesiącu). Jeśli pracował w Warszawie, to kończył pracę w godzinach wieczornych. Powyższą okoliczność potwierdza zaświadczenie wystawione przez pracodawcę.

Z akt administracyjnych lokalu wynika, że od 1995 r. Agnieszka Kowalska uiszczała opłaty uwzględniające zamieszkiwanie przez dwie osoby.

Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy wyrokiem z dnia 12 stycznia 2008 r. oddalił powództwo oraz obciążył kosztami w całości stronę powodową. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że powód nie wykazał, aby mieszkał z najemczynią do chwili jej śmierci. Sąd odmówił wiarygodności zeznaniom brata i bratowej powoda z uwagi na fakt, że są to osoby bliskie dla Jana Kowalskiego i zainteresowane rozstrzygnięciem. Wskazał, że z zeznań sąsiadki i administratorki wynika, że powód nie mieszkał z Agnieszką Kowalską, ale jedynie bywał u niej. Gdyby Jan Kowalski istotnie zamierzał koncentrować u matki swoje sprawy życiowe, to dopełniłby obowiązku meldunkowego.

W konsekwencji sąd uznał, że powód nie spełnia przesłanek określonych w art. 691 par. 2 k.c.

Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, bądź pomógł sporządzić właściwy środek zaskarżenia wyroku?

 
Kazus: Celebryta a ochrona dóbr osobistych Drukuj Email
Dodany przez Catz   
poniedziałek, 13 kwietnia 2015 00:10

Znana gwiazda i celebrytka jest nagminnie nękana przez dzięnnikarzy,fotografów i paparazzich. Aktorka nie może wyjść spokojnie.Wizerunek kobiety jest często prezentowany w mediach,a sama gwiazda chętnie występuje w róznych programach rozrywkowych. Ostatnia,nieprawdziwa informacja opublikowana w gazecie doprowadziła celebrytkę do tego,iż zamierza ona wystąpić do sądu i bronić swojego życia prywatnego.Fotografowie jednak podnoszą argumenty,że artystka jest osobą publiczną,do tego kotrowersyjną a jej zycie prywatne jest przedmiotem dużego zainteresowania. Czy celebrytka,ma szanse wygrać sprawę? Czy fotografowię mają również racje?

 
Kazus: Zmowa? Drukuj Email
Dodany przez dziegielek87   
piątek, 10 kwietnia 2015 14:29

Propozycje rozwiazan ??


Książka Sp. z o.o. oraz Czasopismo Sp. z o.o. funkcjonują na polskim rynku wydawnictw od wielu lat. Każda z tym spółek posiada większościowy udział w tymże rynku. Z każdym rokiem istnienia Spółek, spółki te coraz mocniej współpracują ze sobą. Od 2012 r. Spółki postanowiły, iż Książka Sp. z o.o. będzie funkcjonować w województwie mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim, zaś Czasopismo Sp. z o.o. w pozostałym województwach Polskich. Ponadto tylko Czasopismo Sp. z o.o. będzie sprzedawać literaturę dziecięcą i materiały kartograficzne. Od 2013 r. na rynek wydawnictw wkroczyła Linijka Sp. z o.o. W odpowiedzi na co obie Spółki znacznie obniżyły ceny sprzedaży swoich produktów i ujednoliciły je. Prezes UOKiK wszczął wobec Książki Sp. z o.o. i Czasopisma Sp. z o.o. postępowanie w przedmiocie ustalenia czy spółki te dopuściły się naruszenia zasad konkurencji.

Zadania:

1. Jakie mogło być rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK?

2. Jakie czynności mogłyby podjąć Spółki celem ewentualnego uwolnienia się od zarzutów, jakie Prezes UOKiK mógłby im postawić?

 
Kazus: Prawo konsumenta Drukuj Email
Dodany przez dziegielek87   
piątek, 10 kwietnia 2015 14:27

W nowo wybudowanym budynku w Poznaniu mieszkańcy podpisali umowy o dostarczanie energii elektrycznej z Żarówka S.A. Każda z umów oprócz podstawowych warunków wskazywała również, iż w przypadku awarii sieci, odbiorca/y będzie zobowiązany do zlecenia firmie Mały Montaż Sp. z o.o. jej odpłatnej naprawy. Ponadto, w przypadku każdego z lokali, jego właściciele mają obowiązek zakupu szaf pomiarowych dedykowanych Żarówce S.A.

 

Zadania:

1. Proszę określić charakter w/w umów?

2. Czy Żarówka S.A. naruszyła, czy nie, przepisy o ochronie konkurencji i konsumentów? A jeśli tak, to jakie? A jeśli nie, to dlaczego?

 
Kazus: Sprzedaż nieruchomości (pod stołem). Drukuj Email
Dodany przez angelika91   
czwartek, 09 kwietnia 2015 11:14

Dnia 19.10.2005 r. A i B zawarli umowę notarialną darowizny nieruchomości położonej w Słubicach. Tego samego dnia A i B podpisali dokument, w którym A zobowiązał się zapłacić B w okresie półtora roku sumę 150.000 zł. Była to w rzeczywistości część ceny, jaką A miał jeszcze dopłacić B za nieruchomość (do tej pory wpłacił bowiem już 50.000 zł). Po 19.10.2005 r. A dopłacił B dalsze 50.000 zł, a następnie, po wpisaniu jego prawa własności do księgi wieczystej, zaprzestał płacenia. B domaga się zapłaty 100.000. Czy słusznie?

 


Strona 1 z 25
rubytealwaskastandardszerokamalastandardduza

Zalecamy używanie Mozilla Firefox przy przeglądaniu portalu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Właścicielem portalu jest firma COMVIDEO Palczewska Krystyna
Portal należy do grupy przypadki.edu.pl

Designed by Templatka.pl